Otsikkokuva

Monipuoliset ominaisuudet

Lataa mobiilisovellus

Lataa matkapuhelinsovellus (Android).

Lataa

Mikäli käytössäsi on jo Suit Rekkamies, voit kirjautua sisään tunnuksillasi.

Kirjaudu

Työajan seuranta

Työajan seuranta perustuu itsemääriteltäviin profiileihin ja leimauksiin. Profiileja voidaan luoda esimerkiksi kauko- ja jakelukuljetuksiin tai vaikkapa asiakkaittain.

Yleisimpiä leimauksia ovat esimerkiksi ajo, lastaus, purku, odotus, kahvitauko ja ruokatauko ja niitä voidaan luoda lisää tarpeiden mukaan.

Leimauksille voidaan antaa monipuolisesti ominaisuuksia, joiden avulla raportointi ja tapahtumien lajittelu on monipuolista ja lähes automaattista.

Kellontarkat sähköiset leimaukset takaavat tarkan seurannan, jolloin tarpeeton paperityö jää kokonaan pois autossa ja toimistossa.

Palkkojen hallinta

Suit Rekkamies avustaa monin tavoin palkanlaskennan ja palkkakustannusten hallinnassa. Järjestelmä tuntee AKT:n TES-sopimuksen ja muodostaa palkkatapahtumaraportin kaksiviikoisjaksoittain.

Parametejä säätämällä laskentaa on mahdollisuus soveltaa yrityksen tarpeiden mukaan. Palkkaraportin tiedot voidaan sellaisenaan syöttää palkanlaskentaan.

Reaaliaikainen kaksiviikkoiskertymän seuranta mahdollistaa tehokkaan kaksiviikkoisjakson työvuorojen suunnittelun.

Näin voidaan välttää tarpeettomat takuupalkat ja toisaalta pitää ylityökustannukset kurissa.

Rahtikirjat

Rahtikirjaosiossa kuljettaja kirjaa kuljettamiensa rahtikirjojen numerot kuljetustehtäviin liittyen. Näin voidaan varmistaa, ettei laskutuksen kannalta oleellisia rahtikirjoja ole kateissa ja jää laskuttamatta.

Tankkausten seuranta

Kuljettaja kirjaa tankatut määrät ja kilometrilukemat tankkauksen yhteydessä. Näin voidaan koostaa polttoaine- ja kulutusraportteja öljy-yhtiöketjuista riippumatta.

Paikannus

Paikannuspalvelu on monipuolinen ja sen avulla voi reaaliajassa seurata autojen liikkeitä ja kuljetustehtävien etenemistä. Tarvittaessa jälkikäteen on mahdollista tarkastella työvuoro- ja kuljetustehtävätasolla kuljettajien ajamia reittejä ja reitin varrella tehtyjen työaikaleimausten sijainteja.

Suit Rekkamies - Reittikartta

Raportointi

Suit Rekkamies raportoi monipuolisesti.

Työajanseurannan ja palkanlaskennan perusraporttien lisäksi saat palvelusta monenlaista informaatiota autoista, kuljetustehtävistä ja kuljettajista.

Suoriteraportista näet jatkuvasti profiileittain kuinka työaika jakautuu eri leimausten kesken.

Tätä voidaan hyödyntää myös kuljettajakohtaisen tehokkuuden seurantaan ja kehittämiseen sekä kuljetustarjousten tekemiseen.

Jäljitysraportti tuottaa myös monipuolista dataa, jolla voidaan seurata mm. autojen keskinopeuksia sekä kuljetustehtävien kokonaisajan että todellisen ajoajan osalta.

Karttaraportointi mahdollistaa tilannekuvan seurannan, jolla nähdään autojen sijainnit ja meneillään olevat työtehtävien vaiheet. Tilannekuvaa voidaan näyttää myös esimerkiksi toimiston seinällä isolla näytöllä.

Useimmat raportit voidaan siirtää taulukkolaskentaohjelmaan (esim Excel). Näin raporttien tietoja voidaan jalostaa yrityksen omia tarpeita vastaavaksi.

Kuljettajat voivat omilla tunnuksillaan seurata oman työaikakertymänsä kehittymistä.